Sąlygos ir taisyklės

 

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės yra privalomos įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje  Dalida.lt .

Tai dokumentas, kuris nustato Pardavėjo ir Pirkėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo ir šalių atsakomybę.

Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

·         Užsiregistravus Dalida.lt elektroninėje parduotuvėje, pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, tel. numeris) saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

·         Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirinka atsiskaitymo būdą ir, susipažinęs su šiomis taisyklėmis, apmoka užsakymą.

·         Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Dalida.lt duomenų bazėje.

 

                  Pirkėjo teisės ir pareigos

·         Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Dalida.lt internetinėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

·         Pirkėjas registracijos formoje privalo pateikti teisingus duomenis, kitaip dėl atsirandančių nuostolių internetinė parduotuvė Dalida.lt neatsako.

·         Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą bei priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka pasirinkdamas tinkamą apmokėjimo būdą.

·          Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Dalida.lt internetinėje parduotuvėje. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

·         Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

·         Jeigu Pirkėjas per 48 valandas neapmoka už prekes, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo - pardavimo sutarties.

·         Pirkėjas turi visas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

·         Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis.

 

 Pardavėjo teisės ir pareigos

·         Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas naudotis Dalida.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.

·          Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir pristatymo laikotarpiu.

·          Pardavėjas įsipareigoja negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius – grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.

·         Pardavėjas negali suteikti garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.

·         Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas Dalida.lt elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 

 Prekių užsakymo pateikimas ir sąlygos

·         Pirkėjas gali pirkti prekes, bet kuriuo paros metu.

·         Pirkėjas pasirenka jam patinkančias prekes,  suformuoja prekių krepšelį.

·          Pirkėjas turi suvesti visą reikiamą informaciją, reikalingą prekių pristatymui: vardą, pavardę, adresą, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjo pateikti duomeys naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

·         Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, apmoka už prekes, ir galioja iki užsakymo įvykdymo. Pirkėjas patvirtina užsakymą, kai sutinka su Dalida.lt Parduotuvės taisyklėmis.

·         Pirkėjas turi atlikti mokėjimą ne vėliau kaip per 48 valandas. Per šį laikotarpį mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Sutartis laikoma vykdytina tik nuo to laiko, kai Dalida.lt gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinkto apmokėjimo būdo už apmokėtas prekes.

·         Prekių kainos Dalida.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais.

·         Pardavėjas gavęs apmokėjimą už prekes, ruošia prekių siuntinį ir praneša Pirkėjui apie paruoštas prekes Pirkėjo nurodytu el. paštu.

·         Pirkėjui neįvykdžius apmokėjimo per 48 valandas, užsakymas automatiškai atšaukiamas.

·         Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Dalida.Lt elektroninės parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

 

Prekių pristatymas

·         Tiksli prekių pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kiekio. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį.

·         Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.

·         Prekių pristatymas paprastai siekia nuo 1-4 darbo dienas, išskyrus tokius atvejus, kai prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

·         Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų, jei prekės buvo pristatytos nurodytu adresu ne tam subjektui.

·         Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

·         Pirkėjas negali keisti prekių pristatymo adreso, jei siunta yra išsiųsta. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas.

·         Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

·         Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el. paštu.

·         Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jei Pirkėjui prekės nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių ar dėl Pirkėjo kaltės.

 

Prekių kokybės, garantijos

·         Kiekvienos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančios el. parduotuvėje.

·         Pardavėjas neatsako už neatitikimus prekės spalvos ar formos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus savybių.

·         Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 

                  Prekių grąžinimas ir keitimas

·         Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR įstatymais.

·         Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami į mokėtojo banko sąskaitą.

·         Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruotu paštu arba pasirinkto kurjerio paslaugomis. Grąžinamos arba keičiamos prekės pašto išlaidas apmoka pirkėjas.

·         Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per  7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu ir užpildydamas specialią prekių keitimo – grąžinimo formą.

·         Pardavėjui prekę (prekes), už kurias norima susigrąžinti pinigus privaloma grąžinti per 7 (septynias) darbo dienas.

·         Pardavėjui prekę (prekes), kurias norima keisti privaloma grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

·         Po prekės gavimo praėjus 7 (septynioms) darbo dienoms, bet ne ilgiau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, pirkėjas turi galimybę prekę tik keisti į kitą prekę (-es) ir gavus pakeistą prekę (-es) galimybė ją (jas) grąžinti negalima. Tokiu atveju įmanomas vėl tik keitimas susimokant už papildomą pristatymą.

·         Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, originalioje tvarkingoje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

·         Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per 7 dienas nuo to momento, kai prekės yra gaunamos ir patvirtinama, kad jos neprarado savo prekinės išvaizdos.

·         Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma.

·         Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekių grąžinimo atveju (jei nebetenkinama nemokamo pristatymo sąlyga)  iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.

·         Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.

 

Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

·         Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, atsiradusius dėl pateiktų duomenų netikslumo ir klaidingumo.

·         Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Dalida.lt elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

·         Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu Pirkėjo registracijos duomenis naudojosi trečiosios šalys, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

·         Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei nuostoliai atsiranda dėl Pirkėjo, kuris neatsižvelgdamas į Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

·         Pardavėjas neatsako už kitų įmonių pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, jei internetinėje parduotuvėje per esančias nuorodas Pirkėjas patenka į jų tinkalapius.

·         Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, iškilus neatidėliotiniems neaiškumams, skambina nurodytu Pirkėjo telefonu.

·         Pirkėjas iškilusius klausimus gali siųsti Pardavėjo el. parduotuvės nurodytu el. paštu bet kuriuo paros metu ar teirautis telefonu darbo laiku.

·         Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas, keisti jų sąlygas, jas naikinti. Akcijų paskelbimas, pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo, pakeitimo ar panaikinimo laikotarpio.

·         Pardavėjas nėra atsakingas, jei Pirkėjas neteisingai nurodęs duomenis, negauna reikiamų pranešimų nuo Pardavėjo dėl tam tikrų sutrikimų.

·         Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

·         Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.